Oprichting

In 1980 verscheen van de Heinose auteur Jan Bieleman het boek Heino – Een geschiedenis van mens en plaats (ISBN 90 70072 72 6). Het boek beschrijft de geschiedenis van Heino vanuit vele uitgangspunten. Het maakte mensen enthousiast om meer te doen met de historie van hun woonplaats. Dat sloot mooi aan op de provinciale initiatieven rond 1981 om in steden en dorpen een historische vereniging op te richten. Zo ontstond ook ‘Omheining’ met als oprichtingsdatum 25 maart 1981. Tijdens de oprichtingsdatum werd de geboorteakte voorgedragen door toenmalig burgemeester Berger en gemeentebode Koopman, gekleed in historische kostuums van schout en veldwachter. In de maand mei 1981 werd bij de notaris de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ formeel opgericht.

Via deze links zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van Omheining in te zien.

Statuten

Huishoudelijke reglement