Middenstandsboek

Geschiedenis gaat leven zodra je je erin verdiept. Dat is precies wat het boek Middenstand in boerenland beoogt: interesse wekken in de geschiedenis van het dorp en Heino’s verleden in woord en beeld tot leven wekken. Het boek beschrijft de recente geschiedenis van ambacht en nijverheid, oftewel die van de Heinose middenstand en de bedrijven die daaruit zijn voortgekomen.  Het hierover verzamelde materiaal bleek overvloedig. Keuze en beperking waren nodig. Het resultaat mag er zijn. Een kloek boek in een fraaie uitvoering.

Er blijken helaas enkele fouten in de tekst te zijn geslopen.
Op pagina 111 is het pand aan de Canadastraat 76 vermeld.
De indruk die ontstaat dat daar het Pension Salouwe niet meer actief is, berust op een misverstand.

Hebt u opmerkingen over de inhoud? Mail ons: info@omheino.nl 

Foto archief Omheining: de vroegere winkel van één van de auteurs van het boek.

Het boek is nog maar heel beperkt te koop en kost voor niet-leden €31,95 excl. eventuele verzendkosten van €5,00.

Een voorproefje? Klik hier.

Plaats uw bestelling door middel van dit formulier of stuur een email naar info@omheino.nl en vermeld daarin uw naam, volledige adres, eventueel telefoonnummer en het aantal boeken dat u wilt bestellen.

(Voet)notenbestand te downloaden!

In het boek Middenstand in boerenland zijn op pagina 251 een aantal noten vermeld. Diverse van die noten verwijzen naar artikelen in de door ‘Omheining’ uitgegeven contactbladen.
Die artikelen zijn in een apart bestand opgenomen en dat kunt u downloaden via deze link:
Middenstand in boerenland – artikelen contactblad Omheining