Middenstandsboek

Geschiedenis gaat leven zodra je je erin verdiept. Dat is precies wat het boek Middenstand in boerenland beoogt: interesse wekken in de geschiedenis van het dorp en Heino’s verleden in woord en beeld tot leven wekken. Het boek beschrijft de recente geschiedenis van ambacht en nijverheid, oftewel die van de Heinose middenstand en de bedrijven die daaruit zijn voortgekomen. Over die geschiedenis is veel te vertellen, zo bleek na een lang traject van geduldig graven in archieven, optekenen van verhalen, verzamelen en bewerken van foto’s, checken en dubbelchecken, ontdekken van nieuwe waarheden, schrijven en herschrijven. Het verzameld materiaal bleek overvloedig. Keuze en beperking waren nodig. Het resultaat mag er zijn. Een kloek boek dat in een fraaie uitvoering.

Foto(Joost Pieterse): eindredacteur Joke Zwaal vertelt enthousiast over de productie.

Het boek kost voor niet-leden €31,95 excl. eventuele verzendkosten van €5,00.

Een voorproefje? Klik hier.

Plaats uw bestelling door middel van dit formulier of stuur een email naar info@omheino.nl en vermeld daarin uw naam, volledige adres, eventueel telefoonnummer en het aantal boeken dat u wilt bestellen.

Voor degenen die het boek besteld hebben of spontaan willen kopen is de mogelijkheid om het boek op te halen in de verenigingsruimte van Omheining, De Maelderieje aan de Canadastraat 6.

Dit kan elke maandag- en dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:30 uur.

(Voet)notenbestand te downloaden!

In het boek Middenstand in boerenland zijn op pagina 251 een aantal noten vermeld. Diverse van die noten verwijzen naar artikelen in de door ‘Omheining’ uitgegeven contactbladen.
Die artikelen zijn in een apart bestand opgenomen en dat kunt u downloaden via deze link:
Middenstand in boerenland – artikelen contactblad Omheining