Tijdschriften

Met andere historische verenigingen in Salland wisselt Omheining de verenigingsbladen uit. Die verenigingsbladen zijn in De Maelderieje in te zien. Er zijn ook enkele algemene tijdschriften beschikbaar over historie en archeologie.