Boeken

De bibliotheek omvat ongeveer 800 boeken. De nadruk ligt daarbij op uitgaven die direct de geschiedenis van de voormalige gemeente Heino raken. Maar ook omvat de verzameling boeken over Salland en Overijssel. Daarnaast zijn er verzamelwerken over bepaalde gebeurtenissen, zoals de Tweede Wereldoorlog of die een beeld geven van een bepaalde tijdsperiode.

Wanneer u boeken aan de bibliotheek van ‘Omheining’ ter beschikking wilt stellen, wordt dat bijzonder op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: info@omheino.nl

De boekenkast is in bewerking. 

Via deze link kunt u al wel een catalogus inzien.