Nieuws

Rondom Heino ….. muziek!

Begin oktober is er weer de bekende Muziekestafette en enkele muziekverenigingen vieren dit jaar hun jubileum. Reden voor Omheining om vanaf 6 oktober een tentoonstelling in te richten die gaat over muzikale uitingen in de afgelopen 100 jaar in Heino, Liederholthuis en Laag Zuthem. Iedereen die in verenigingsverband of individueel hieraan een bijdrage wil leveren, is daarvoor van harte welkom. Zie de promotietekst.

Omheining in de Dorpsstraat

Herman en Marja Schotman hebben de etalage van hun winkel aan de Dorpsstraat tijdelijk ter beschikking gesteld van Omheining. Een mogelijkheid om een aantal voorwerpen en foto’s uit de collectie van Omheining te tonen. Met nog even een raadsel: wat komt er straks uit de hoge hoed? Hebt u zelf voorwerpen of foto’s/video’s die u ter beschikking wilt stellen, mail dan naar info@omheino.nl  Of kom langs in De Maelderieje op maandag/dinsdag van 10:00 tot 12:30 uur.

Namen bij oorlogsmonument?

Op initiatief van Flip Jonkman en Kees Huls wordt bekeken of bij het oorlogsmonument aan de Rozendaelseweg te Heino namen van slachtoffers kunnen worden toegevoegd. In diverse andere plaatsen is dat al het geval. In de Zwolse Courant van 15 juli deden zij een oproep https://www.destentor.nl/raalte/flip-en-kees-zoeken-nabestaanden-heinose-oorlogsslachtoffers-er-zijn-nog-zoveel-verhalen-die-we-niet-kennen~ae3b562a/ Omheining ondersteunt het initiatief met het achterhalen van foto’s en informatie uit de (eigen) archieven. Reacties kunnen naar: oorlogsmonumentheino@outlook.com

Contactblad OmHeino

Nummer 2 van de 42e jaargang verschijnt op 14 juni 2022 en wordt bij alle leden van Omheining weer thuisbezorgd. Wat heeft Napoleon met Heino van doen? Spookt het echt in het Bouwhuisbos? En er zijn nog meer ‘olifantenpaadjes’ bekend geworden! Voor niet-leden verkrijgbaar bij The Read Shop aan de Marktstraat. Naar een beschrijving van de inhoud.

Erelid benoemd!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 is Jennie Pruim-Reinders benoemd tot erelid van Omheining. Jennie was in 1981 een van de oprichters van Omheining, vervulde jarenlang de rol van secretaris binnen het bestuur, zorgde voor de ledenadministratie en bouwde een toegankelijk archief met duizenden foto’s en krantenknipsels. Verder schreef en schrijft zij tot op de dag van vandaag vele artikelen en rubrieken (zoals Sprekende foto’s) voor het contactblad OmHeino, waarvoor zij ook zitting heeft in de correctiegroep. Daarnaast is zij steeds betrokken geweest bij het bedenken en inrichten van vele succesvolle tentoonstellingen van Omheining. Elke maandag is Jennie nog steeds te vinden in De Maelderieje om bij te dragen aan de activiteiten van de vereniging. Het was dan ook met unanieme instemming van

Bezoek tentoonstelling

Bezoek aan de tentoonstelling ’40 jaar Omheining’ blijft mogelijk tot en met de Pompdagen in augustus. Individueel op maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. Voor groepen van ten hoogste 8 personen is een afspraak nodig: mail daarvoor naar info@omheino.nl

Rondom Heino ….. muziek!

Begin oktober is er weer de bekende Muziekestafette en enkele muziekverenigingen vieren dit jaar hun jubileum. Reden voor Omheining om vanaf 6 oktober een tentoonstelling

Lees verder

Contactblad OmHeino

Nummer 2 van de 42e jaargang verschijnt op 14 juni 2022 en wordt bij alle leden van Omheining weer thuisbezorgd. Wat heeft Napoleon met Heino

Lees verder

Erelid benoemd!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 is Jennie Pruim-Reinders benoemd tot erelid van Omheining. Jennie was in 1981 een van de oprichters van

Lees verder

Bezoek tentoonstelling

Bezoek aan de tentoonstelling ’40 jaar Omheining’ blijft mogelijk tot en met de Pompdagen in augustus. Individueel op maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. Voor

Lees verder