Archief

Het archief omvat materiaal dat door de loop der jaren is gebruikt voor eigen publicaties zoals het contactblad en de boekenserie Oud Boerenland. Werkgroepen zijn voortdurend bezig om materiaal te verzamelen en verhalen op te tekenen. Dit ruwe materiaal wordt als brongegevens bewaard.

De vereniging kent uiteraard ook haar interne administratie. Correspondentie met derden, notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Het archief is voor bezoekers van de verenigingsruimte De Maelderieje elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur te raadplegen.