Lidmaatschap

Help Omheining om haar activiteiten uit te voeren. Als u lid wordt, ontvangt u vier keer per jaar het contactblad OmHeino. Ook kunt u deelnemen aan de algemene jaarvergadering en zo invloed uitoefenen op hetgeen de vereniging doet. Verder heeft u toegang tot speciale ledenavonden.  Als welkomstgeschenk ontvangt u het boek De Canon van Heino.

Contributie 
€15 per jaar (€17,50 vanaf 2023)
€23 per jaar (€25,50 vanaf 2023) voor leden buiten Heino (i.v.m. portokosten toezenden contactblad). 

Ledenadministratie  
Inge Roelofs (0572-393254) 
ledenadministratie@omheino.nl
Aanmelden als lid: klik hier voor het aanmeldingsformulier of opgave in De Maelderieje, elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.