Lidmaatschap

Help Omheining om haar activiteiten uit te voeren. Als u lid wordt, ontvangt u vier keer per jaar het contactblad OmHeino. Ook kunt u deelnemen aan de algemene jaarvergadering en zo invloed uitoefenen op hetgeen de vereniging doet. Verder heeft u toegang tot speciale ledenavonden.  Als welkomstgeschenk ontvangt u het boek De Canon van Heino.

Contributie 
€17,50 per jaar
€25,50 per jaar voor leden buiten Heino (i.v.m. portokosten toezenden contactblad). 

Betaling in de maand februari van elk kalenderjaar, d.m.v. automatische incasso of  o.b.v. toegezonden factuur.

NB: medio 2023 zijn de banken gestopt met het verwerken van acceptgirokaarten; voor de betaling van de contributie voor 2024 krijgen de leden die hiervan gebruik maakten nog een bericht.

Ledenadministratie  
Inge Roelofs (0572-393254) 
ledenadministratie@omheino.nl

Aanmelden als lid: klik hier voor het aanmeldingsformulier of opgave in De Maelderieje, elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur.