Organisatie

De Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ is in 1981 opgericht. Het is een organisatie met veel vrijwilligers. Zij onderzoeken en verzamelen informatie over de geschiedenis, cultuur, streektaal en omgeving. Resultaten van het onderzoek worden regelmatig vastgelegd in publicaties. Verder worden lezingen georganiseerd en wisselende tentoonstellingen ingericht. Vier keer per jaar verschijnt het contactblad OmHeino met historische artikelen, verhalen over markante inwoners, informatie over de streektaal en oude foto’s. Het organiseren van Paas- en Kerstwandelingen is inmiddels traditie. 

De naam Omheining geeft aan dat de activiteiten van onze vereniging de voormalige gemeente Heino in al haar facetten ‘omheint’.  
Omheining staat ook voor een heg of haag die een bepaald terrein ‘omheint’. Ons werkgebied loopt van de Strenkhaar tot de Aalvanger en van de Dollenhoek tot de Ganzepan. 

De Maelderieje
Omheining is te vinden op de eerste verdieping van de voormalige maalderij van Heleco tegenover de Nicolaaskerk midden in het dorp Heino. Omdat iedereen het gebouw altijd de Maelderieje noemde is dit een mooie naam voor onze huisvesting. 

Doelstelling
Onze doelstelling is het organiseren van heemkundige en andere activiteiten om de belangstelling voor en het onderzoek naar lokale- en regionale geschiedenis en cultuur te bevorderen. 

Taken
We doen dit door middel van de volgende activiteiten.
Het verzamelen, bewaren en ontsluiten van documentatie, beeldmateriaal en voorwerpen van heemkundige en genealogische aard. 
Het vormen van werkgroepen die actief bezig zijn met onderwerpen op het gebied van heemkunde. 
Het geven van informatie aan leden en belangstellenden. 
Het organiseren van tentoonstellingen. 
Het ontwikkelen van en meewerken aan activiteiten met een educatief, cultureel, genealogisch en algemeen vormend karakter. 
Het uitgeven van publicaties. 
Het leggen en onderhouden van contacten.

Het schrijven van teksten, het inrichten van een tentoonstelling, organiseren van wandelingen, onderzoek van historische feiten en gebeurtenissen, stamboomonderzoek (genealogie), beheer van het (foto)archief, bestuurstaken enzovoorts. Een grote verscheidenheid aan activiteiten waarvoor we steeds vrijwilligers zoeken. Naar eigen inzicht, creativiteit en tijdsbesteding. Kom eens kennismaken in De Maelderieje op de maandag- of dinsdagochtend!