Genealogie

De term genealogie is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk geslachtskunde of geslachtsregister. In de volksmond spreken we vaak over stamboomonderzoek. Een overzicht van het complete nageslacht via de mannelijke lijn van een bepaald persoon. Genealogie wordt door veel mensen als hobby bedreven. Via regionale archieven, online gegevens zoals www.wiewaswie.nl, de heraldiek en/of krantenarchieven als Delpher [www.delpher.nl/genealogie] zetten mensen hun eigen familiestamboom in elkaar. Hierbij is het van groot belang om te weten waar informatie beschikbaar is. 

De werkgroep genealogie kan op verzoek gegevens verzamelen, controleren en verstrekken vanuit de archieven die Omheining ter beschikking staan. In overleg met een aanvrager wordt door de coördinator van de werkgroep bepaald hoeveel tijd aan een zoekvraag kan worden besteed.
Op dit moment is er beperkte capaciteit om vragen te kunnen beantwoorden.
Bij voldoende belangstelling zal de werkgroep in een of meer bijeenkomsten uitleg kunnen geven over de beste methode om stamboomonderzoek te verrichten en de gegevens daaruit te verwerken. Meer informatie? Stuur een bericht naar de coördinator van de werkgroep: paulaligthart@gmail.com

1942, gezin Valk – dia archief Omheining

Ook voor de werkgroep Genealogie zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Kennis van stamboomonderzoek is niet noodzakelijk, dat kunt u bij ons leren. Enige ervaring in het bediening van een computer is wel handig. Werkzaamheden zijn ook thuis uit te voeren. Leuk om te doen en zo kunt u ook de geschiedenis van de eigen familie in kaart brengen! Aanmelden kan via genealogie@omheino.nl