Geschiedenis

De leden van deze werkgroep speuren voortdurend naar historische feiten. Dat gebeurt lokaal door bijvoorbeeld inwoners te interviewen. Of aangeboden archieven, foto’s en boeken na te pluizen op interessante gegevens. Alle feiten worden zoveel mogelijk gecontroleerd door weer andere archieven te raadplegen. Het wel en wee van Heino, Lierderholthuis, Laag Zuthem en haar bewoners in vroeger tijden in al haar aspecten, is bijzonder boeiend. Zo zijn alle boerderijen en veldnamen in kaart gebracht en gepubliceerd in vijf boeken. Sinds 2020 wordt intensief onderzoek verricht naar de voormalige havezathe De Breedenhorst. De activiteiten van de werkgroep leiden regelmatig tot artikelen in het contactblad OmHeino. De oorlogsjaren leveren ook nog steeds vragen op. In het kader van 75 jaar vrijheid Heino, is het gijzelaarsdrama opnieuw onderzocht en daar is waarschijnlijk nog meer van te achterhalen.

Geschiedschrijving vraagt grote nauwkeurigheid en het voortdurend vergelijken van gegevens. Daarvoor staan veel bronnen ter beschikking. Steeds meer worden archieven digitaal ontsloten.

De vrijwilligers van Omheining zijn vaste bezoeker van de Collectie Overijssel (voorheen: HCO – Historisch Centrum Overijssel) te Zwolle.
Daar worden oude geschriften bewaard. Het wordt spannend als die geschriften een oud handschrift bevatten.
Hoe is dat te ontcijferen ….?