OmHeino contactblad

Omheining heeft een contactblad onder de naam OmHeino. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis aan leden verstrekt.
Bij het Dorpshuus te Heino is het blad in te zien.
Het blad is voor €7,50 te verkrijgen bij de ReadShop aan de Marktstraat.
Alle contactbladen vanaf 1981 zijn in de bibliotheek van Omheining te raadplegen.

Schrijf uw eigen artikel! Voor OmHeino wordt voortdurend gezocht naar historisch en actueel materiaal. Het blad staat ook open voor eigen bijdragen van de lezers.
Hebt u een verhaal dat u wilt publiceren, het is welkom. Als u het niet zelf wilt schrijven, neem dan contact op voor een gesprek met een van de redacteuren.
redactie@omheino.nl

Het eerste nummer van OmHeino in 2024 is er! Met op de omslag dit jaar een foto van het schilderij dat Dick Knopert maakte van de Nicolaaskerk. 

Wederom is een bijzonder verhaal uit de periode van de Tweede Wereldoorlog opgenomen. Het was al veel langer bekend, maar nu pas is het gepubliceerd.

Verder een portret van Gerrie Wildvank-Zomerdijk die in Heino is geboren getogen.  Zij vertelt over haar jeugd en de manier waarop alle kinderen in het gezin meehielpen om dat draaiende te houden. Ook zij vertelt over de Tweede Wereldoorlog en hoe ze werd ingeschakeld bij de voedselvoorziening.

Geerlig Nijland schrijft een drieluik over de herkomst van straatnamen en Kivo van der Bruggen heeft beschreven hoe hij lange tijd op Den Alerdinck in het vormingswerk een speciale rol vervulde.