ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. 
De Belastingdienst heeft ‘Omheining’ de ANBI status verleend. Hierdoor kunnen giften aan onze vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Hierdoor mag u een gift aan Omheining bij het berekenen van de aftrek, met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250.

Dit zijn de voordelen van periodiek schenken:  
• Alle donaties zijn aftrekbaar – er is dus géén drempelbedrag en ook geen maximum.  
• U krijgt een deel van uw donatie terug van de Belastingdienst.  
• U kunt dat voordeel zelf houden, óf toevoegen aan uw donatie (geheel of gedeeltelijk).  
• Uw gehele gift komt ten goede aan de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’, omdat die dankzij de ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen. 

RSIN :  6354701

ANBI Omheining publicatie boekjaar 2022