ALV

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks omstreeks de maand februari gehouden. Alle leden hebben toegang tot de ALV. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over de manier waarop de vereniging is bestuurd, inclusief een financiële verantwoording. Alleen de ALV is bevoegd om bestuursleden te benoemen.

De ALV 2023 is gehouden op 25 april 2023. Ongeveer 33 leden waren aanwezig en werden welkom geheten door waarnemend voorzitter André Roelofs. Hij gaf een persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar en benoemde dat er weer veel is gebeurd dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. De ‘verplichte’ documentatie werd besproken en van een akkoord voorzien. Ook t.a.v. de financiën werd decharge verleend. Na het formele deel was er gelegenheid om elkaar verder te spreken onder het genot van een drankje. Verschillende leden bekeken ook de nieuwe tentoonstelling.

Klik hier voor de financiële verantwoording + jaarverslag 2022.

 

 

Via deze links zijn de verslagen van eerdere ledenvergaderingen in te zien.

ALV 2022

ALV 2020-2021