ALV

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks omstreeks de maand februari gehouden. Alle leden hebben toegang tot de ALV. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over de manier waarop de vereniging is bestuurd, inclusief een financiële verantwoording. Alleen de ALV is bevoegd om bestuursleden te benoemen.

De ALV van 2022 is gehouden op woensdag 11 mei.
Ongeveer 40 leden meldden zich in de zaal van Theater Podium aan de Canadastraat 6. Gestart werd met het t.g.v. 40 jaar Omheining speciaal door troubadour Rob Krot geschreven en voorgedragen jubileumlied. De door Videoclub ZoomOut eerder gemaakte opname hiervan is voorzien van diverse oude foto’s. Tijdens de ALV werd Jennie Pruim benoemd tot erelid vanwege de vele verdiensten voor Omheining vanaf de oprichting. Na de pauze was er een inleiding van Kees Koopman over zijn zoektocht naar de identiteit van de ‘Hoonhorster’. Gaat Omheining op zoek naar de ‘echte Heinoër’? Blijf onze webpagina volgen om dat te weten te komen!

Via deze links zijn de verslagen van de laatste ledenvergaderingen in te zien.

ALV 2022

ALV 2020-2021