ALV

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks omstreeks de maand februari gehouden. Alle leden hebben toegang tot de ALV. Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over de manier waarop de vereniging is bestuurd, inclusief een financiële verantwoording. Alleen de ALV is bevoegd om bestuursleden te benoemen.

De ALV is gehouden op 26  maart 2024. Bijna 40 leden waren aanwezig en werden welkom geheten door waarnemend voorzitter André Roelofs. Hij gaf een persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar en benoemde dat er weer veel is gebeurd dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. De ‘verplichte’ documentatie werd besproken en van een akkoord voorzien. Ook t.a.v. de financiën werd decharge verleend.
Monique van Hoogstraten – van Klaveren werd benoemd als secretaris. Er is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, onder andere voor een voorzitter. Vooralsnog blijft André deze functie waarnemen.
Na de pauze gaf Henk Hullen een interessante uiteenzetting over zijn onderzoek in de afgelopen zeven jaar naar de legendarische figuur van Kruiden Marie. Aansluitend werd in een gezellige sfeer met een drankje nagepraat.

Klik hier voor de financiële verantwoording + jaarverslag 2022.

Binnenkort zal de link verwijzen naar de documentatie over 2023!

 

Via deze links zijn de verslagen van eerdere ledenvergaderingen in te zien.

ALV 2022

ALV 2020-2021