Genealogie

Een dorpsgemeenschap bestaat niet zonder mensen en de daarmee verbonden persoonlijke verhalen. Omheining verzamelt met respect voor de persoonlijke levenssfeer en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de gegevens van inwoners van de voormalige gemeente Heino.
Die staan ter beschikking om bijvoorbeeld artikelen in het contactblad OmHeino vorm te geven.
Op aanvraag worden gegevens verstrekt voor het kunnen achterhalen van voorouders.