Het schrijven van teksten, het inrichten van een tentoonstelling, organiseren van wandelingen, onderzoek van historische feiten en gebeurtenissen, stamboomonderzoek (genealogie), beheer van het archief, bestuurstaken enzovoorts. Een grote verscheidenheid aan activiteiten waarvoor we steeds vrijwilligers zoeken. Naar eigen inzicht, creativiteit en tijdsbesteding, kom eens kennis maken in De Maelderieje op maandagmorgen!