Ereleden

Ereleden

De statuten van Omheining bepalen dat het erelidmaatschap kan worden toegekend aan personen die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden. De benoeming van een erelid kan alleen door de algemene ledenvergadering. 

Henk van der Veen

In maart 1991 trad ‘meester Henk van der Veen’ na tien jaar af als voorzitter van de vereniging. Hij was in 1981 een van de oprichters van Omheining. Bij het neerleggen van de voorzittershamer werd hij vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot erelid van de vereniging. Van der Veen overleed in 2001.

Jennie Pruim-Reinders

Tijdens de ALV van 11 mei 2022 is voor de tweede keer in de geschiedenis van Omheining een erelid benoemd. Jennie Pruim-Reinders was eveneens een van de oprichters van de vereniging. Enzovoorts …..