Vacature voorzitter en secretaris

Omheining heeft op dit moment een waarnemend voorzitter en waarnemend secretaris. Beiden hebben tijdens de ALV op 25 april aangegeven dat zij die rol nog tot 1 augustus 2023 willen vervullen. Daarom zoeken we naar kandidaten voor deze twee functies. Heeft u zelf belangstelling of kent u iemand die u wilt voordragen? Neem dan contact op via mail voorzitter@omheino.nl of  secretaris@omheino.nl

Voor beide functies geldt dat het vrijwilligerswerk is. Eventuele onkosten die direct met de functie te maken hebben worden vergoed.

Foto archief Omheining: het bestuur in 2010