Middenstandsboek gratis?

Helaas, dat kan niet voor iedereen. Toch is Omheining dankzij een subsidie van Plaatselijk Belang Heino in staat geweest om boeken om niet te verstrekken aan onder andere: Dorpshuus Heino en Lierderholthuis, Trefpunt Laag Zuthem, bibliotheek Heino. De verpleeghuizen Wooldhuis en Statenhorst en de basisscholen in de drie dorpskernen. Zo kunnen ook degenen die niet direct een boek kunnen kopen ook kennis nemen van dit deel van de geschiedenis van Heino. Een pluim dus voor de leden en het bestuur van Plaatselijke Belang Heino die dit mogelijk maakten!