(Voet)noten Middenstandsboek

Heeft u het boek al in bezit en ingezien? Dan weet u dat er in de tekst naar noten wordt verwezen op pagina 251. Diverse van die noten verwijzen naar artikelen in de door ‘Omheining’ uitgegeven contactbladen.
Die artikelen zijn in een apart bestand opgenomen en dat kunt u downloaden via deze link: Artikelen contactblad Omheining