Erelid benoemd!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 is Jennie Pruim-Reinders benoemd tot erelid van Omheining. Jennie was in 1981 een van de oprichters van Omheining, vervulde jarenlang de rol van secretaris binnen het bestuur, zorgde voor de ledenadministratie en bouwde een toegankelijk archief met duizenden foto’s en krantenknipsels. Verder schreef en schrijft zij tot op de dag van vandaag vele artikelen en rubrieken (zoals Sprekende foto’s) voor het contactblad OmHeino, waarvoor zij ook zitting heeft in de correctiegroep. Daarnaast is zij steeds betrokken geweest bij het bedenken en inrichten van vele succesvolle tentoonstellingen van Omheining. Elke maandag is Jennie nog steeds te vinden in De Maelderieje om bij te dragen aan de activiteiten van de vereniging. Het was dan ook met unanieme instemming van de deelnemers aan de ALV dat Jennie is benoemd tot erelid. Dit werd onderstreept met het uitreiken van een ingelijste oorkonde. Na mede-oprichter ‘meester Henk van der Veen’, die in 2001 overleed, is Jennie de tweede vrijwilliger in de historie van Omheining die tot erelid is benoemd.