Bezoek tentoonstelling

Bezoek aan de tentoonstelling ’40 jaar Omheining’ blijft mogelijk tot en met de Pompdagen in augustus. Individueel op maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. Voor groepen van ten hoogste 8 personen is een afspraak nodig: mail daarvoor naar info@omheino.nl